Sut y byddaf yn talu amdano?

Gallwch gael cymorth i dalu'r gost o fynd i brifysgol mewn sawl ffordd.

Mae peth o'r cymorth hwnnw ar gael drwy fenthyciadau y mae'n rhaid eu had-dalu, ond dim ond ar ôl i chi ddechrau ennill mwy na swm penodol. Mae cymorth hefyd ar gael drwy grantiau nad oes rhaid eu talu'n ôl.

Daw peth o'r cyllid oddi wrth y llywodraeth a pheth oddi wrth brifysgolion a cholegau, elusennau neu ffynonellau eraill.

Cadwch olwg ar ein tudalennau gwybodaeth Coronavirus (Covid-19) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sy'n effeithio ar gyllid myfyrwyr.

Back
to top