Sut y byddaf yn talu amdano?

Gallwch gael cymorth i dalu'r gost o fynd i brifysgol mewn sawl ffordd.

Mae peth o'r cymorth hwnnw ar gael drwy fenthyciadau y mae'n rhaid eu had-dalu, ond dim ond ar ôl i chi ddechrau ennill mwy na swm penodol. Mae cymorth hefyd ar gael drwy grantiau nad oes rhaid eu talu'n ôl.

Daw peth o'r cyllid oddi wrth y llywodraeth a pheth oddi wrth brifysgolion a cholegau, elusennau neu ffynonellau eraill.

Cadwch olwg ar ein tudalennau gwybodaeth Coronavirus (Covid-19) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sy'n effeithio ar gyllid myfyrwyr.

Ymgeiswyr yr UE

Os ydych chi’n gwneud cais o’r UE, o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir am gwrs sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Awst 2021, mae’r rheolau ar gyfer sicrhau cyllid i fyfyrwyr wedi newid.

  • Mae llywodraeth y DU wedi llunio canllawiau i fyfyrwyr yr UE sy’n dymuno gwneud cais am gyllid i astudio yn y DU ar ôl Brexit.
  • Ceir rhagor o wybodaeth ac arweiniad gan UKCISA.

Back
to top