Barn myfyrwyr

Edrych ar straeon gwahanol myfyrwyr ynghylch eu profiad o fynd i'r brifysgol neu'r coleg.

Mae’r fideos hyn yn adlewyrchu profiadau unigolion, felly nid ydynt yn cynrychioli profiadau pob myfyriwr. Cofiwch ei bod hi’n bwysig gwneud y dewis iawn i chi’ch hun ar ôl ystyried eich holl opsiynau.

Back
to top