Ai’r brifysgol yw’r dewis iawn i fi?

Yn yr adran hon byddwn yn rhoi gwybodaeth a all eich helpu i benderfynu ai prifysgol yw'r dewis iawn i chi.

Cewch mwy o wybodaeth am am y profiad o fod mewn prifysgol ac am y gwahanol ffyrdd o ennill cymhwyster addysg uwch.

Back
to top