Sut i ymgeisio

Os hoffech wneud cais am le ar gwrs israddedig yn y DU, bydd angen ichi ymgeisio drwy UCAS fel arfer.

Dyma'r dyddiadau cau er mwyn gwneud cais am fynediad yn 2022:

15 Hydref 2021 am 18:00 (amser y DU)

Cyrsiau ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt, a'r rhan fwyaf o gyrsiau meddygaeth, milfeddygaeth/gwyddor filfeddygol, a deintyddiaeth. Gallwch wneud cais ar wahân am le ar gyrsiau â dyddiadau cau hwyrach, ond cofiwch na chewch ond gwneud cais am gyfanswm o bum lle.

26 Ionawr 2022 am 18:00 (amser y DU) - ar gyfer mwyafrif y cyrsiau.

Parhewch i ddarllen os am fwy o wybodaeth ynghylch ymgeisio am gwrs, a beth i'w wneud os ydych chi wedi methu dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais.

Os ydych chi'n ymgeisio am le ar gwrs ymarferol theatr cerdd, cerddoriaeth, dawns neu ddrama yn un o conservatoires y DU, dylech ymgeisio drwy lwybr conservatoire UCAS.

Gweler ein hadran ar 'ymgeiswyr rhyngwladol' am wybodaeth ynghylch sut i ymgeisio o'r tu allan i'r DU.

Os byddwch chi'n methu dyddiad cau UCAS er mwyn ymgeisio am y cwrs rydych chi wedi'i ddewis - peidiwch â phoeni. Os byddwch yn methu'r prif ddyddiad cau, cewch barhau i ymgeisio am lawer o gyrsiau hyd 30 Mehefin, ond dylech ofyn i'r brifysgol neu'r coleg a oes lle ar gael i ddechrau.

Ar ôl 30 Mehefin, byddwch yn dal i allu ymgeisio drwy'r Clirio. Clirio yw'r system a ddefnyddir gan brifysgolion a cholegau i lenwi unrhyw leoedd gwag sydd ganddynt ar gyrsiau addysg uwch. O fis Gorffennaf i fis Hydref, gallwch ymgeisio am le ar gwrs drwy ddefnyddio'r Broses Glirio os nad oes gennych eisoes gynnig gan brifysgol neu goleg, ac os oes lle ar ôl ar y cwrs hwnnw.

UCAS sy'n cynnal y broses glirio. Mae UCAS yn dal y rhestr swyddogol o leoedd gwag, felly gallwch ddefnyddio ei offeryn chwilio i gael hyd i gyrsiau a chanddynt leoedd gwag ar ôl.

Cewch hyd i fanylion llawn y Broses Glirio, a mynediad at offeryn chwilio UCAS, yn yr adran Glirio ar wefan UCAS.

Pan fyddwch chi wedi cael hyd i gwrs yr hoffech ymgeisio amdano, cofiwch y gallwch hefyd gyrchu data a gwybodaeth swyddogol am y cwrs ar Darganfod Prifysgol.

Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau addysg uwch israddedig yn y DU, bydd disgwyl i chi ymgeisio drwy UCAS fel arfer. Fodd bynnag, ceir rhai eithriadau lle dylai ymgeiswyr gyflwyno cais uniongyrchol i ddarparydd y cwrs - er enghraifft, rhai cyrsiau rhan-amser neu broffesiynol.

Os mai dim ond un cwrs penodol rydych chi'n ymgeisio amdano, bydd rhai darparwyr yn derbyn cais uniongyrchol. Fodd bynnag, ni fydd hyn ond fel arfer yn berthnasol i fyfyrwyr ag amgylchiadau penodol. Os ydych chi'n ansicr ynghylch y broses ymgeisio ar gyfer cwrs penodol, y peth gorau yw holi'r brifysgol neu'r coleg yn uniongyrchol.

Back
to top