Yn meddwl am eich dewisiadau o ran prifysgol?

Chwilio a chymharu cyrsiau israddedig yn y DU

Background Graphics

Chwilio yn ôl cwrs neu leoliad


Course Wizard

Dewin Cwrs

Atebwch 4 cwestiwn er mwyn darganfod cyrsiau sy'n berthnasol i mi

Mae gennych o gyrsiau wedi'u nodi    

Gweld eich cyrsiau

Gwybodaeth a chyngor

Is university for me?

Ai prifysgol yw’r dewis iawn i mi?

Gwybodaeth a all eich helpu i benderfynu ai prifysgol yw'r dewis iawn i chi.
How to pay for university

Sut i dalu am brifysgol

Mae sawl ffordd o gael cymorth i dalu’r gost o fynd i brifysgol.

Sut i chwilio am gyrsiau

2 funud o hyd
Is university for me?

Ai prifysgol yw’r dewis iawn i mi?

Gwybodaeth a all eich helpu i benderfynu ai prifysgol yw'r dewis iawn i chi.

How to pay for university

Sut i dalu am brifysgol

Mae sawl ffordd o gael cymorth i dalu’r gost o fynd i brifysgol.

Fideo ar bwnc perthnasol

2 funud o hyd
Back
to top