Dolenni defnyddiol eraill

Efallai y bydd y dolenni hyn yn ddefnyddiol i gael mwy o wybodaeth am ddychwelyd i addysg.

  • Mae Prospects yn cynnig gwybodaeth am opsiynau astudio addysg uwch, yn ogystal â chyngor gyrfaoedd ac offeryn chwilio am swydd i fyfyrwyr a graddedigion

  • Mae Future learn yn cynnig cyrsiau dysgu hyblyg ar-lein, yn amrywio rhwng cyrsiau byr sy'n eich galluogi i feithrin sgiliau a chyrsiau gradd ar-lein.

  • Cofiwch y gallwch ddefnyddio Darganfod Prifysgol i chwilio am wybodaeth a data am unrhyw gyrsiau sydd o ddiddordeb i chi.
Back
to top