Background Graphics
  • Canlyniadau

BA (Hons) Archaeology and Irish

Queen's University Belfast

1 Lleoliad :

Manylion y cwrs


Modd astudio

Llawnamser

Hyd

3 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Ddim ar gael

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Modd astudio

Llawnamser

Hyd

3 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Ddim ar gael

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Beth y mae angen i chi ei wybod am y cwrs yma

Mae’r cwrs yma’n cynnwys gwybodaeth a data ar gyfer mwy nag un pwnc. Pwrpas y llabedau isod yw eich helpu i weld pa bwnc y mae’r data yn berthnasol iddo

Darllen mwy am gyrsiau sy’n cynnwys amryw o bynciau

88%

"Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan"

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
15 fyfyrwyr (63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Gofynnir i bob myfyriwr blwyddyn olaf gwblhau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Eraill mewn astudiaethau Celtaidd eraill.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn oherwydd nad yw'r cwrs wedi'i gynnal eto neu nid yw wedi cael ei gynnal yn ddigon hir i’r data hwn fod ar gael.

Yr addysgu ar fy nghwrs

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
15 fyfyrwyr
(63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y cyfleoedd dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
15 fyfyrwyr
(63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Asesu ac adborth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
15 fyfyrwyr
(63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Cefnogaeth academaidd

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
15 fyfyrwyr
(63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Trefn a rheolaeth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
15 fyfyrwyr
(63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Adnoddau dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
15 fyfyrwyr
(63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y gymuned ddysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
15 fyfyrwyr
(63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Llais y myfyriwr

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
15 fyfyrwyr
(63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Sgroliwch i’r dde  

97%

"Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan"

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
30 fyfyrwyr (80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Gofynnir i bob myfyriwr blwyddyn olaf gwblhau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Archaeoleg eraill yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn oherwydd nad yw'r cwrs wedi'i gynnal eto neu nid yw wedi cael ei gynnal yn ddigon hir i’r data hwn fod ar gael.

Yr addysgu ar fy nghwrs

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
30 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y cyfleoedd dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
30 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Asesu ac adborth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
30 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Cefnogaeth academaidd

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
30 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Trefn a rheolaeth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
30 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Adnoddau dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
30 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y gymuned ddysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
30 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Llais y myfyriwr

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
30 fyfyrwyr
(80% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Sgroliwch i’r dde  

100%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Eraill mewn astudiaethau Celtaidd eraill.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn oherwydd nad yw'r cwrs wedi'i gynnal eto neu nid yw wedi cael ei gynnal yn ddigon hir i’r data hwn fod ar gael.

Ar ôl blwyddyn o astudio: Eraill mewn astudiaethau Celtaidd

80%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Archaeoleg eraill.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn oherwydd nad yw'r cwrs wedi'i gynnal eto neu nid yw wedi cael ei gynnal yn ddigon hir i’r data hwn fod ar gael.

Ar ôl blwyddyn o astudio: Archaeoleg

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am ddata enillion

  • mae marchnadoedd llafur yn newid
  • mae cyflogau'n amrywio yng ngwahanol rannau o'r DU
  • mae llawer o ffactorau'n effeithio ar enillion graddedigion

Darllen mwy am enillion

Enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Astudiaethau iaith ac ardal llawnamser

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Astudiaethau iaith ac ardal eraill.

Mae hwn yn cynnwys data o'r cwrs hwn a chyrsiau cysylltiedig yn yr un brifysgol neu goleg. Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth fwy manwl. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ar gyfer graddedigion o Queen's University Belfast

Ar ôl 15 mis

£17,000

Ystod arferol: £15,000 - £21,000

Data gan
40 o fyfyrwyr

(70% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Data o
fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

Nid oes data ar gael

Yn anffodus, nid yw'r data hwn ar gael ar gyfer cyrsiau yng Ngogledd Iwerddon.

Ar ôl 5 blynedd

Nid oes data ar gael

Yn anffodus, nid yw'r data hwn ar gael ar gyfer cyrsiau yng Ngogledd Iwerddon.

Gweld ar gyfer holl raddedigion Astudiaethau iaith ac ardal llawnamser yn:

Busy...

Ar ôl 15 mis

£17,000

Ystod arferol: £14,000 - £20,000

Data gan
65 o fyfyrwyr.

Mae 95% o raddedigion Archaeology and Irish yn Queen's University Belfast sy’n preswylio yn y DU wedi'u cyflogi yn Gogledd Iwerddon.

Data o
fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

Nid oes data ar gael

Yn anffodus, nid yw’r data hwn ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon.

Ar ôl 5 blynedd

Nid oes data ar gael

Yn anffodus, nid yw’r data hwn ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon.

Enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Hanes ac archaeoleg llawnamser

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Hanes ac archaeoleg eraill.

Mae hwn yn cynnwys data o'r cwrs hwn a chyrsiau cysylltiedig yn yr un brifysgol neu goleg. Nid oedd digon o ddata ar gael i gyhoeddi gwybodaeth fwy manwl. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ar gyfer graddedigion o Queen's University Belfast

Ar ôl 15 mis

£18,000

Ystod arferol: £15,000 - £20,000

Data gan
20 o fyfyrwyr

(65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Data o
fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

Nid oes data ar gael

Yn anffodus, nid yw'r data hwn ar gael ar gyfer cyrsiau yng Ngogledd Iwerddon.

Ar ôl 5 blynedd

Nid oes data ar gael

Yn anffodus, nid yw'r data hwn ar gael ar gyfer cyrsiau yng Ngogledd Iwerddon.

Gweld ar gyfer holl raddedigion Hanes ac archaeoleg llawnamser yn:

Busy...

Ar ôl 15 mis

£17,000

Ystod arferol: £14,000 - £21,000

Data gan
35 o fyfyrwyr.

Mae 90% o raddedigion Archaeology and Irish yn Queen's University Belfast sy’n preswylio yn y DU wedi'u cyflogi yn Gogledd Iwerddon.

Data o
fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

Nid oes data ar gael

Yn anffodus, nid yw’r data hwn ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon.

Ar ôl 5 blynedd

Nid oes data ar gael

Yn anffodus, nid yw’r data hwn ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon.

90%

o'r myfyrwyr yn symud ymlaen i waith ac/neu astudio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data gan
10 o myfyrwyr (70% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Darllen mwy am gyflogaeth

Yr hyn y mae graddedigion yn ei wneud 15 mis ar ôl y cwrs Eraill mewn astudiaethau Celtaidd

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Eraill mewn astudiaethau Celtaidd eraill yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data gan
10 o myfyrwyr

(70% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

94%

o'r myfyrwyr yn symud ymlaen i waith ac/neu astudio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data gan
75 o myfyrwyr (63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Darllen mwy am gyflogaeth

Yr hyn y mae graddedigion yn ei wneud 15 mis ar ôl y cwrs Hanes ac archaeoleg

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Hanes ac archaeoleg eraill yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data gan
75 o myfyrwyr

(63% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Mathau o swydd 15 mis ar ôl y cwrs Astudiaethau iaith ac ardal

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Astudiaethau iaith ac ardal eraill yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data gan
80 o myfyrwyr

(70% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

50%

Mewn swydd lle mae angen lefel uchel o sgiliau

16%

Gweithwyr Proffesiynol Addysgu ac Addysgol

15%

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Busnes a Gwasanaethau Cyhoeddus

Llai na 5%

Galwedigaethau Artistig, Llenyddol a'r Cyfryngau

Llai na 5%

Gweithwyr Proffesiynol Busnes, Ymchwil a Gweinyddu

Llai na 5%

Gweithwyr Proffesiynol Gwyddoniaeth Naturiol a Chymdeithasol

42%

Mewn math arall o swydd

12%

Galwedigaethau gweinyddol

9%

Galwedigaethau Gwerthu

6%

Galwedigaethau elfennol

6%

Gwasanaethau Personol Gofal Plant a Gwasanaethau Cysylltiedig

5%

Gwasanaethau Gofalu Personol

9%

Mewn swydd anhysbys

Canran y rhai a gyflogir ar ôl gorffen y cwrs ond nad ydym yn gwybod pa fath o swydd sydd ganddynt

Mathau o swydd 15 mis ar ôl y cwrs Hanes ac archaeoleg

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Hanes ac archaeoleg eraill yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data gan
40 o myfyrwyr

(65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

40%

Mewn swydd lle mae angen lefel uchel o sgiliau

10%

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Busnes a Gwasanaethau Cyhoeddus

10%

Gweithwyr Proffesiynol Gwyddoniaeth Naturiol a Chymdeithasol

5%

Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion

5%

Gweithwyr Proffesiynol Addysgu ac Addysgol

5%

Llyfrgellwyr a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig

55%

Mewn math arall o swydd

20%

Galwedigaethau Gwerthu

15%

Galwedigaethau gweinyddol

10%

Galwedigaethau elfennol

5%

Gwasanaethau Personol Gofal Plant a Gwasanaethau Cysylltiedig

5%

Galwedigaethau gwasanaeth cwsmeriaid

5%

Mewn swydd anhysbys

Canran y rhai a gyflogir ar ôl gorffen y cwrs ond nad ydym yn gwybod pa fath o swydd sydd ganddynt

69%

o raddedigion yn teimlo bod eu gwaith presennol yn ystyrlon

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data gan
60 o myfyrwyr (70% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Astudiaethau iaith ac ardal eraill yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Canfyddiad o waith ar ôl graddio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data gan
60 o myfyrwyr (70% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Rwy'n defnyddio'r hyn a ddysgais wrth astudio yn fy ngwaith presennol.

Mae fy ngwaith presennol yn ystyrlon.

Mae fy ngwaith presennol yn cyd-fynd â'm cynlluniau ar gyfer y dyfodol

60%

o raddedigion yn teimlo bod eu gwaith presennol yn ystyrlon

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data gan
30 o myfyrwyr (65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Hanes ac archaeoleg eraill yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Gall hyn fod oherwydd bod maint y cwrs yn rhy fach neu nad oedd digon o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Canfyddiad o waith ar ôl graddio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data gan
30 o myfyrwyr (65% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Rwy'n defnyddio'r hyn a ddysgais wrth astudio yn fy ngwaith presennol.

Mae fy ngwaith presennol yn ystyrlon.

Mae fy ngwaith presennol yn cyd-fynd â'm cynlluniau ar gyfer y dyfodol

cwrs wedi’i ychwanegu at y cyrsiau wedi’u hychwanegu at y cyrsiau a nodwyd

Ychwanegwch un arall er mwyn cymharu cyrsiau

Gallwch cymharu cyrsiau

Cwrs wedi’i ddileu o'r cyrsiau a nodwyd

10 yw'r nifer uchaf o nodau tudalen y gallwch eu hychwanegu

I ddileu cyrsiau, ewch i'r cyrsiau a nodwyd

Back
to top