Queen's University Belfast

Cyfeiriad

Vice-Chancellor'S Office, University Road, Belfast, BT7 1NN

Ffôn

028 9097 5134

Undebau Myfyrwyr

Queen's University Belfast

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Canlyniad Adolygiad Darparydd Blynyddol (ADP) Meets requirements

Mae'r darparydd hwn yn bodloni'r gofynion yn llawn o ran safonau ac ansawdd.

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Deilliannau Myfyrwyr

Heb gymryd rhan

Back
to top