Background Graphics

BSc (Hons) Dental Hygiene and Dental Therapy

University of Leeds

1 Lleoliad : The University of Leeds

Manylion y cwrs


Modd astudio

Llawnamser

Hyd

3 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Ddim ar gael

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Modd astudio

Llawnamser

Hyd

3 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Ddim ar gael

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

Bodlonrwydd Myfyrwyr

100%

cyfran y myfyrwyr a ymatebodd a oedd yn cytuno â’r datganiad “Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan”

Enillion cyfartalog

34,000

£34,000

15 mis ar ôl y cwrs i raddedigion Meddygaeth (amhenodol) yn University of Leeds

Cyflogaeth

98%

yn symud ymlaen i weithio ac/neu astudio o fewn 15 mis ar ôl y cwrs

100%

"Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan"

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr (100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Gofynnir i bob myfyriwr blwyddyn olaf gwblhau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Yr addysgu ar fy nghwrs

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y cyfleoedd dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Asesu ac adborth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Cefnogaeth academaidd

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Trefn a rheolaeth

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Adnoddau dysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Y gymuned ddysgu

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Llais y myfyriwr

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Lleoliad gwaith y GIG

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Ffynhonnell: ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr)

Data gan
20 fyfyrwyr
(100% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Sgroliwch i’r dde  

95%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Ar ôl blwyddyn o astudio

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am ddata enillion

  • mae marchnadoedd llafur yn newid
  • mae cyflogau'n amrywio yng ngwahanol rannau o'r DU
  • mae llawer o ffactorau'n effeithio ar enillion graddedigion

Darllen mwy am enillion

Enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Meddygaeth (amhenodol) llawnamser

Ar gyfer graddedigion o University of Leeds

Ar ôl 15 mis

£34,000

Ystod arferol: £30,000 - £40,000

Data gan
90 o fyfyrwyr

(51% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

£41,500

Ystod arferol: £36,000 - £44,500

Data gan
405 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Ar ôl 5 blynedd

£48,000

Ystod arferol: £41,500 - £54,000

Data gan
410 o fyfyrwyr.


fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Gweld ar gyfer holl raddedigion Meddygaeth (amhenodol) llawnamser yn:

Busy...

Ar ôl 15 mis

£34,000

Ystod arferol: £30,000 - £38,000

Data gan
2410 o fyfyrwyr.

Mae 95% o raddedigion Meddygaeth (amhenodol) yn University of Leeds sy’n preswylio yn y DU wedi'u cyflogi yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-2018.

Ar ôl 3 blynedd

£42,500

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £36,500 - £44,500

Data gan
8930 o fyfyrwyr.

Mae 96% o raddedigion Meddygaeth (amhenodol) yn University of Leeds sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

Ar ôl 5 blynedd

£48,000

(excludes Northern Ireland)

Ystod arferol: £40,000 - £53,500

Data gan
8610 o fyfyrwyr.

Mae 95% o raddedigion Meddygaeth (amhenodol) yn University of Leeds sy’n preswylio yn y DU wedi'u lleoli yn Lloegr.

fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2010-2012.

98%

o'r myfyrwyr yn symud ymlaen i waith ac/neu astudio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
125 o myfyrwyr (51% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Darllen mwy am gyflogaeth

Yr hyn y mae graddedigion yn ei wneud 15 mis ar ôl y cwrs

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Meddygaeth (amhenodol) eraill.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn oherwydd nad yw'r cwrs wedi'i gynnal eto neu nid yw wedi cael ei gynnal yn ddigon hir i’r data hwn fod ar gael.

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
125 o myfyrwyr

(51% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

Mathau o swydd 15 mis ar ôl y cwrs

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Meddygaeth (amhenodol) eraill.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn oherwydd nad yw'r cwrs wedi'i gynnal eto neu nid yw wedi cael ei gynnal yn ddigon hir i’r data hwn fod ar gael.

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
120 o myfyrwyr

(51% o'r rhai y gofynnwyd iddynt).

98%

Mewn swydd lle mae angen lefel uchel o sgiliau

96%

Gweithwyr iechyd proffesiynol

Llai na 5%

Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion

Llai na 5%

Gweithwyr Proffesiynol Nyrsio a Bydwreigiaeth

Llai na 5%

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Busnes a Gwasanaethau Cyhoeddus

0%

Mewn math arall o swydd

2%

Mewn swydd anhysbys

Canran y rhai a gyflogir ar ôl gorffen y cwrs ond nad ydym yn gwybod pa fath o swydd sydd ganddynt

98%

o raddedigion yn teimlo bod eu gwaith presennol yn ystyrlon

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
95 o myfyrwyr (51% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Daw'r data a ddangosir gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn a chyrsiau Meddygaeth (amhenodol) eraill.

Nid oedd digon o ddata i gyhoeddi gwybodaeth yn benodol ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn oherwydd nad yw'r cwrs wedi'i gynnal eto neu nid yw wedi cael ei gynnal yn ddigon hir i’r data hwn fod ar gael.

Canfyddiad o waith ar ôl graddio

Ffynhonnell: arolwg Hynt Graddedigion.

Data o fyfyrwyr a raddiodd yn ystod 2017-18.

Data gan
95 o myfyrwyr (51% o'r rhai y gofynnwyd iddynt)

Rwy'n defnyddio'r hyn a ddysgais wrth astudio yn fy ngwaith presennol.

Mae fy ngwaith presennol yn ystyrlon.

Mae fy ngwaith presennol yn cyd-fynd â'm cynlluniau ar gyfer y dyfodol

cwrs wedi’i ychwanegu at y cyrsiau wedi’u hychwanegu at y cyrsiau a nodwyd

Ychwanegwch un arall er mwyn cymharu cyrsiau

Gallwch cymharu cyrsiau

Cwrs wedi’i ddileu o'r cyrsiau a nodwyd

10 yw'r nifer uchaf o nodau tudalen y gallwch eu hychwanegu

I ddileu cyrsiau, ewch i'r cyrsiau a nodwyd

Back
to top