University of Leeds

Cyfeiriad

Woodhouse Lane, Leeds, LS2 9JT

Ffôn

0113 343 4038

Undebau Myfyrwyr

The University of Leeds

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Deilliannau Myfyrwyr

TEF Gold logo

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau cyson eithriadol i'w fyfyrwyr. Mae o'r ansawdd uchaf sydd i'w ganfod yn y DU.

Gweld pam bod University of Leeds wedi ennill y sgôr TEF yma
Back
to top