Gwybodaeth diweddaraf Coronafeirws (COVID-19)

MBChB (Hons) Medicine and Surgery

University of Leeds

1 Lleoliad: The University of Leeds

Modd astudio

Llawnamser

Hyd

5 blwyddyn

Dysgu o bell

Ddim ar gael

Blwyddyn ar leoliad

Ddim ar gael

Blwyddyn dramor

Ddim ar gael

Blwyddyn sylfaen

Ddim ar gael

96%

cyfran y myfyrwyr a ymatebodd a oedd yn cytuno â’r datganiad “Rwy’n fodlon ag ansawdd y cwrs ar y cyfan”

Gofynnir i'r holl fyfyrwyr ar eu blwyddyn olaf gwblhau'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol. Daw'r data oddi ar y dudalen hon gan 160 o fyfyrwyr (58% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: AMC Beth yw'r AMC?

Yr addysgu ar fy nghwrs

Y cyfleoedd dysgu

Asesu ac adborth

Cefnogaeth academaidd

Trefn a rheolaeth

Adnoddau dysgu

Y gymuned ddysgu

Llais y myfyriwr

Ar ôl blwyddyn o astudio

Dyma'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud flwyddyn ar ôl dechrau'r cwrs:

99%

cyfran y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs neu wedi’i gwblhau

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am ddata enillion

  • mae marchnadoedd llafur yn newid
  • mae cyflogau'n amrywio yng ngwahanol rannau o'r DU
  • mae llawer o ffactorau'n effeithio ar enillion graddedigion

Rhagolygon o ran cyflogaeth

Enillion 6 mis ar ôl y cwrs

Nid oes digon o ddata ar gael i'w gyhoeddi ar gyfer y cwrs hwn. Mae hyn naill ai oherwydd bod maint y cwrs yn fach neu am nad ydym wedi derbyn digon o ymatebion i'r arolwg. Nid yw hyn yn adlewyrchu ansawdd y cwrs.

Enillion 3 blynedd ar ôl y cwrs

£41,500

: enillion cyfartalog ar gyfer yr holl gyrsiau Meddygaeth (amhenodol) 3 blynedd ar ôl gadael University of Leeds

Yr ystod cyflog arferol yw:

£36,500 - £45,000

Data gan 495 o fyfyrwyr. Ffynhonnell: Ystadegau arbrofol o'r set ddata Deilliannau Addysg Hydredol

Cyflogaeth 6 mis ar ôl y cwrs

Dyma'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud 6 mis ar ôl gorffen y cwrs:

98%

symud ymlaen i weithio ac/neu astudio

Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a gwblhaodd eu cwrs gwblhau'r arolwg. Daw'r data oddi ar y dudalen gan 175 o fyfyrwyr (77% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfan Ymadawyr Addysg Uwch

Cyflogaeth 6 mis ar ôl y cwrs

Dyma'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud 6 mis ar ôl gorffen y cwrs:

Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a gwblhaodd eu cwrs gwblhau'r arolwg. Daw'r data oddi ar y dudalen gan 170 o fyfyrwyr (77% o'r rhai y gofynnwyd iddynt) Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfan Ymadawyr Addysg Uwch

Swyddi cyffredin chwe mis ar ôl y cwrs

Dyma'r mathau o swyddi mwyaf cyffredin y mae myfyrwyr yn eu gwneud chwe mis ar ôl cwblhau'r cwrs.

Penderfynir ar swyddi cyffredin gan ddefnyddio system mapio safonol ar gyfer pob swydd i greu 51 math o swydd eang.

Ffynhonnell: Arolwg Cyrchfannau Myfyrwyr sydd wedi gadael Addysg Uwch. Gofynnwyd i'r holl fyfyrwyr a oedd wedi cwblhau eu cyrsiau i lenwi'r arolwg. Mae'r data ar y dudalen hon gan 170 o fyfyrwyr (77% o'r rheini a holwyd).

Achredwyd y cwrs yma'n swyddogol gan:

Wedi'i achredu gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC), mae'r cymhwyster meddygol sylfaenol hwn yn rhoi'r hawl i'r deiliad wneud cais i'r GMC gofrestru i arfer meddygaeth yn y DU. Mwy o wybodaeth

cwrs wedi’i ychwanegu at y cyrsiau wedi’u hychwanegu at y cyrsiau a nodwyd

Ychwanegwch un arall er mwyn cymharu cyrsiau

Gallwch cymharu cyrsiau

Cwrs wedi’i ddileu o'r cyrsiau a nodwyd

10 yw'r nifer uchaf o nodau tudalen y gallwch eu hychwanegu

I ddileu cyrsiau, ewch i'r cyrsiau a nodwyd

Back
to top