The Engineering and Design Institute London

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Gwefan

Ffôn

None

Undebau Myfyrwyr

TEDI-London Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top