Universite Paris Dauphine London campus

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

46-52, Pentonville Road, London, N1 9HF

Gwefan

Ffôn

07960360679

Undebau Myfyrwyr

London campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top