International Business College Manchester Ltd

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

55, Mosley Street, Manchester, M2 3HQ

Ffôn

0161 228 3607

Undebau Myfyrwyr

International Business College

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top