Pearson College London

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Shell Mex House 80, Strand, London, WC2R 0RL

Ffôn

020 3441 1303

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top