Wilkes Academy Ltd

Cyfeiriad

35, Westgate, Huddersfield, HD1 1NY

Gwefan

Ffôn

01793 840244

Undebau Myfyrwyr

Wilkes Academic Limited

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top