City and Guilds of London Art School

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

118-124, Kennington Park Road, London, SE11 4DJ

Ffôn

020 7091 1681

Undebau Myfyrwyr

Kennington

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top