Leeds Conservatoire

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

3, Quarry Hill, Leeds, LS2 7PD

Ffôn

0113 222 3400

Undebau Myfyrwyr

Leeds Conservatoire

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top