Amity Global Education Ltd

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

24, Bedford Square, London, WC1B 3HN

Ffôn

020 7631 0190

Undebau Myfyrwyr

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top