Nelson College London Limited

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

28-42, Olympic House, Clements Road, Ilford, Essex, IG1 1BA

Ffôn

020 8514 0033

Undebau Myfyrwyr

Gants Hill Campus Ilford Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top