The Islamic College

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

133, High Road, London, NW10 2SW

Ffôn

07703009435

Undebau Myfyrwyr

Willesden Green

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top