Brit College

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

602, Commercial Road, London, E14 7HS

Gwefan

Brit College

Ffôn

020 7488 9500

Undebau Myfyrwyr

mc

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top