University Centre Quayside (UCQ)

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Quayside I-4, Albion Row, Newcastle Upon Tyne, NE6 1LL

Ffôn

0191 275 5015

Undebau Myfyrwyr

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top