Union

Cyfeiriad

Union Foundation, Union School Of Theology, Bryntirion House, Bryntirion, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 4DX

Gwefan

Ffôn

01656 645411

Undebau Myfyrwyr

Bryntirion Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top