Central Film School London

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Central Film School London Ltd, 3rd Floor, Universal House, 88-94 Wentworth Street, London, E1 7SA

Ffôn

020 7377 6060

Undebau Myfyrwyr

Avondale

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top