The College of Osteopaths

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

13, Furzehill Road, Borehamwood, Hertfordshire, WD6 2DG

Ffôn

020 8905 1937

Undebau Myfyrwyr

London

Stoke on Trent

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top