Kaplan Open Learning (Essex) Limited

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

City Exchange, 4th Floor, Albion Street, Leeds, LS1 5AT

Ffôn

None

Undebau Myfyrwyr

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top