Regents Theological College

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

De Walden Road, Malvern, Worcestershire, WR14 4DF

Ffôn

0345 302 6750

Undebau Myfyrwyr

West Malvern

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top