The City College

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

University House 53-55, East Road, London, N1 6AH

Ffôn

020 7253 1133

Undebau Myfyrwyr

University House

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top