Luther King House Educational Trust

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Brighton Grove, Manchester, M14 5JP

Ffôn

0161 249 2540

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top