Coleg y Cymoedd

Cyfeiriad

Unit 1, Heol Yr Odyn Parc Nantgarw, Nantgarw, Cardiff, CF15 7QX

Ffôn

01443 662800

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top