University College of Estate Management

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

60, Queens Road, Reading, RG1 4BS

Ffôn

0118 921 4696

Undebau Myfyrwyr

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top