AA School of Architecture

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

36-37, Bedford Square, London, WC1B 3ES

Ffôn

020 7887 4000

Undebau Myfyrwyr

Bedford Square

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top