St Mary's University College

Cyfeiriad

191, Falls Road, Belfast, BT12 6FE

Ffôn

028 9032 7678

Undebau Myfyrwyr

Main Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Canlyniad Adolygiad Darparydd Blynyddol (ADP) None

Back
to top