Stranmillis University College

Cyfeiriad

Stranmillis Road, Belfast, BT9 5DY

Ffôn

028 9038 1271

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Canlyniad Adolygiad Darparydd Blynyddol (ADP) None

Back
to top