Prifysgol Bangor

Cyfeiriad

College Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Ffôn

01248 382776

Undebau Myfyrwyr

Prif Campws Wrecsam

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top