The University of Cumbria

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Fusehill Street, Carlisle, CA1 2HH

Ffôn

0808 178 7373

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top