Ulster University

Cyfeiriad

Cromore Road, Coleraine, County Londonderry, BT52 1SA

Ffôn

028 7012 3456

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Canlyniad Adolygiad Darparydd Blynyddol (ADP) None

Back
to top