University of Sussex

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Sussex House, Southern Ring Road, Falmer, Brighton, BN1 9RH

Ffôn

01273 606755

Undebau Myfyrwyr

Falmer Campus, Falmer

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top