University of Plymouth

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Drake Circus, Plymouth, PL4 8AA

Ffôn

01752 600600

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top