University of London

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Senate House, Malet Street, London, WC1E 7HU

Ffôn

020 7862 8360

Undebau Myfyrwyr

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top