University of Glasgow

Cyfeiriad

University Avenue, Glasgow, G12 8QQ

Ffôn

01413 302000

Undebau Myfyrwyr

Glasgow Campus Dumfries Campus

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Gweld yr adroddiad Sicrwydd Ansawdd
Back
to top