University of Exeter

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Northcote House, The Queens Drive, Exeter, EX4 4QJ

Ffôn

01392 661000

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top