University of East Anglia

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Norwich Research Park, Earlham Road, Norwich, NR4 7TJ

Ffôn

01603 456161

Undebau Myfyrwyr

Campus A

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top