University of Cambridge

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge, CB2 1TN

Ffôn

01223 337733

Undebau Myfyrwyr

University of Cambridge

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top