University of Buckingham

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Yeomanry House, Hunter Street, Buckingham, MK18 1EG

Ffôn

01280 814080

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top