The University of Bradford

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Richmond Road, Bradford, West Yorkshire, BD7 1DP

Ffôn

01274 233007

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top