UCL

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Gower Street, London, WC1E 6BT

Gwefan

UCL

Ffôn

020 7679 2000

Undebau Myfyrwyr

London London - UCL East

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top