St. George's, University of London

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

Cranmer Terrace, London, SW17 0RE

Ffôn

020 8672 9944

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top