Oxford University

Gwybodaeth cofrestru OfS

Cyfeiriad

University Offices, Wellington Square, Oxford, OX1 2JD

Ffôn

01865 270000

Undebau Myfyrwyr

Oxford

Asesu Ansawdd

Mae'n ofynnol i bob darparydd addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a gynigir i fyfyrwyr.

Back
to top